Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem (to brzmi dumnie!) danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest StudioGO Łukasz Hodorowicz z siedzibą w Sierakowicach (kod: 83-340) przy ul. Kartuskiej 23A, NIP PL 589 188 30 95. Z Administratorem można się skontaktować użyciu adresu e-mail: [email protected] lub jeśli bardzo chcesz pogadać – 728 248 335

2. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW (czyli prawniczy żargon)
2.1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy (np. umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną). Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

2.2. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

2.3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia (na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO).

2.4. W razie konieczności udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie, a także podjęcie działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

2.5. Będziemy przechowywać dane z tej sekcji przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa (np. przy roszczenia z umowy sprzedaży dotyczące Administratora przedawniają się z okresem 2 lat od dnia wymagalności, np. zawarcia umowy sprzedaży).

2.6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację. Część danych jest jednak wymagana ustawowo, np. w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę, który zażądał wystawienia faktury VAT ma on obowiązek podać numer NIP.

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

(w skrócie: chcę od czasu do czasu wysłać Ci ciekawe informację o marketingu)
3.1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe. Jeżeli chcesz pobrać darmowy poradnik wyświetlany na Stronie, konieczne będzie zapisanie się do newslettera, tj. wpisanie swojego imienia i adresu e-mail.

3.2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Aby aktywować subskrypcję newslettera, a tym samym wyrazić zgodę na przesyłanie na Twój adres e-mail treści marketingowych, w tym poradnika branżowego, będziesz proszony o aktywację przez kliknięcie w link w e-mailu, który otrzymasz.

3.3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Chęć rezygnacji z subskrypcji możesz zakomunikować nam, wysyłając stosowne oświadczenie na e-mail Administratora podany powyżej.

3.4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera (rezygnacja z usługi).

3.5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera lub/i otrzymanie darmowego poradnika branżowego.

4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

(obiecuje nie wysłać spamu)

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, przy czym kierowanie ofert w formie elektronicznej będzie poprzedzone uzyskaniem od Ciebie zgody na takie działanie (np. przez zapisanie się do newsletter), a wtedy dodatkową podstawą przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji (w zakresie gdy mowa o przetwarzaniu w oparciu o Twoją konieczną zgodę odsyłamy także do sekcji pkt 3).

Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

(tak, Twoje dane są u mnie bezpieczne. Nikomu ich nie oddam)
5.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa usług (np. ochrony atakami hakerskimi i innymi nadużyciami) przetwarzamy takie dane: publiczny adres IP urządzenia, typ i język przeglądarki, data i godzina zapytania, liczba wysyłanych przez serwer bajtów, adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

5.2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

5.3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5.5. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Strony, są one udostępniane wraz z wejściem na Stronę. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Strony.

6. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

(zawsze możesz się wypisać, ale będzie mi bardzo przykro i będę tęsknił)
6.1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione.

6.2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe.

6.3. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

6.5. Prawo do wniesienia skargi (skarżypyta, bez kopyta…)

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

6.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a to w celu przesłania innemu administratorowi danych.

6.8. Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

7. PLIKI COOKIES

(smaczne i niezbędne, ale to doskonale wiesz)
7.1. Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich kategorie:

Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz jego funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające.

Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na Stronie lub poza nim do Twoich preferencji.

7.2. Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na: uwierzytelnianie dostępu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zabezpieczanie przed atakami hakerskimi, „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie).

7.3. Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług: Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu. Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników, a także oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. W związku z korzystaniem z tych usług podmiotów trzecich dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich takich jak Stany Zjednoczone ze względu na siedzibę tych podmiotów. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego. W każdej chwili Klient może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

7.4. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Strony i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie.

Gdyby coś było nie jasne – pisz [email protected]